Сьогодні: 05 квітня 2020 RU UA EN
Про мережу Контакти

Конкурс проектів за цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України «Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства»

23 лютого 2015

Президія НАН України та Наукова рада цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства» відповідно до п. 8 постанови Президії НАН України від 11.02.2015 № 22 «Про підсумки виконання цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій» за 2010-2014 рр.» оголошує конкурс наукових проектів за цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України «Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства» на 2015-2019 рр. (далі – Програма).

Метою програми є наукове забезпечення розробки новітніх біотехнологій, що базуються на сучасних досягненнях біохімії, молекулярної та клітинної біології, генетики та фізіології рослин, геноміки та протеоміки, з метою підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва, розвитку фармацевтичної, мікробіологічної та харчової промисловості, збереження біорізноманіття, охорони та раціонального використання природних ресурсів, а також високоефективної персоналізованої медицини.

Формування переліку проектів, які планується фінансувати в межах Програми, проводитиметься відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в НАН України, затвердженим постановою Президії НАН України від 13.04.2011 № 111.

Конкурс є відкритим для науково-дослідних інститутів, установ та організацій Національної академії наук України. На конкурс приймаються проекти, які спрямовані на реалізацію концепції Програми відповідно до її головних напрямів:

1. Вивчення особливостей транскриптому, протеому, імуному, інтерактому та метаболому людини у нормі і патології для потреб персоналізованої медицини та розробки сучасних методів профілактики та діагностики захворювань людини і тварин.

2. Розробка та розвиток сучасних методів клітинних біотехнологій та метаболічної інженерії для створення суперпродуцентів біологічно активних речовин, нових форм рослин, мікроорганізмів для потреб медицини та народного господарства (зокрема для клітинної та тканинної інженерій).

3. Мішень-спрямований пошук нових або модифікованих біологічно активних речовин, шляхів та засобів їхньої керованої доставки для створення новітніх лікувальних засобів.

4. Молекулярно-генетичні аспекти вивчення структурно-функціональної організації геномів рослин та мікроорганізмів як фундаментальної складової молекулярних біотехнологій.

5. Генетичні основи конструювання поліпшених штамів мікроорганізмів та ліній рослинних і тваринних клітин для розвитку медичних та сільськогосподарських біотехнологій.

Проекти подаються на конкурс у вигляді запиту на фінансування за встановленою формою у паперовому вигляді у 2-х ідентичних примірниках, кожен з яких скріплений у пластиковому швидкозшивачі з перфорацією та у електронному вигляді (приєднаним файлом) на електронну адресу: dudchenko@nas.gov.ua.

Запит подається за адресою: 01601, м. Київ 30, вул. Володимирська, 54, кім. 426 (СХБН НОВ Президії НАН України).

Дата подання запиту визначається за датою відправлення паперової форми (за поштовим штемпелем) або датою реєстрації запиту в СХБН НОВ Президії НАН України.

Одна особа може бути керівником тільки одного проекту.

Проекти з невірно заповненим запитом, або невчасно поданим до розгляду не прийматимуться. Наукова рада Програми може запропонувати учасникам конкурсу об'єднати близькі за змістом проекти в один спільний проект, а також змінити або уточнити проект.

Установа-виконавець проекту зазначає перспективні обсяги фінансування на всі роки виконання проекту, але фінансування проекту визначатиметься НАН України лише на поточний рік.

Переможці конкурсу за рішенням НАН України укладають договір з НАН України про умови виконання і фінансування проекту.

Запит на проект, який за результатом конкурсу не прийнято до виконання, не повертається.

Термін подання запиту – до 16-00 6 березня 2015 року.

Подача матеріалів безпосередньо до СХБН НОВ Президії НАН України (кім. 426) здійснюється в робочі дні з 14-00 до 17-00.

Контактна особа: учений секретар Програми Дудченко Тарас Миколайович тел. 239-65-08, е-mail: dudchenko@nas.gov.ua

 

Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017