Сьогодні: 18 червня 2021 RU UA EN
Про мережу Контакти
Стати учасником Української інтегрованої системи трансферу технологій Як розмістити запит/пропозицію
Технології

Спосіб очищення забруднених вод.

Індентифікаційний номер: Пропозиції
Опубліковано: 26 вересня 2012 Кінцева дата: 05 березня 2023
Країна: Україна

Пропонується спосіб і установка очищення забруднених вод, включно – очищення й опріснення морської води відноситься до технології очищення й опріснення забруднених, зокрема, засолених вод методами дистиляції при знижених робочих тисках. Спосіб і описана установка для його реалізації можуть бути використані у промисловості, комунальному господарстві, будівництві і т.п. – там, де виникають потреби в технічній та питній воді при наявності достатньої кількості забруднених та засолених вод, у тому числі – морської води.


Ключові слова:

Забруднення, вода, рекуперація, тепло, опріснення, морська вода, засолені.


Опис пропозиції

Розв’язання поставленої технічної задачі досягається тим, що у відомому способі опріснення морської води, який включає відбирання свіжої морської води, її нагрівання постійно циркулюючим у циркуляційному контурі робочим тілом додаткового теплового джерела, зниження робочого тиску й випаровування при зниженому тиску, конденсування водяної пари з накопиченням дистиляту в збірній ємності і відведенням дистиляту споживачеві, відбирають свіжу морську воду з приповерхневого нагрітого шару моря, додатково нагрівають її за допомогою механічного гідронасоса – теплогенератора з одночасним підвищенням статичного тиску в основному потоці води на виході з теплогенератора й зниженням статичного тиску в потоці води на його вході, потік води на виході теплогенератора піддають додатковій кавітації в трубі Вентурі. При цьому водяну пару з кавітаційних бульбашок використовують для одержання дистиляту, а одержаний перепад тиску в потоці використовують для переміщення матеріальних потоків в технологічному процесі.

При цьому розділяють потік на виході з труби Вентурі на два потоки: перший, центральний потік води і другий, периферійний потік суміші води з кавітаційними паровими бульбашками з пристінного шару в дифузорі труби Вентурі. Другий потік суміші води з кавітаційними паровими бульбашками розділяють на парову фазу і воду, парову фазу через теплообмінник-конденсатор подають як дистилят у збірну ємність, а воду після виділення парової фази вводять у основний потік в горловій зоні труби Вентурі. При цьому конденсують водяну пару шляхом її охолодження в теплообміннику-конденсаторі потоком свіжої морської води.

Принаймні, частину першого, центрального потоку з виходу труби Вентурі подають як циркулюючий потік на вхід гідронасоса-теплогенератора, за допомогою ежекції якого формують, прискорюють і подають у теплогенератор потік свіжої морської води і одночасно додатково знижують за рахунок ежекції робочий тиск у збірній ємності для дистиляту.

 

Тип технології

Конструкція
Процес

Сфера застосування

Очищення води, забрудненої рідкими розчинними й нерозчинними у воді інгредієнтами, у тому числі морської води, забрудненої нафтопродуктами технічної й природної води і т.п. шляхом термічної перегонки при пониженому тиску. Винахід може бути використаний для очищення й опріснення морської води при зниженому тиску в стаціонарних і мобільних установках, а також в установках, плаваючих на поверхні моря у прибережних зонах, де вода особливо добре нагрівається сонячними променями, і може бути використаний в промисловості, житлово-комунальній галузі, а також в сільському господарстві та в будівництві, де потрібне використання дистиляту, питної та технічної води, включно – забрудненої нафтопродуктами

Технічні та економічні переваги

Особливістюпропонованоготехнічногорішенняєвикористаннямеханічноготеплогенератораякджерелатеплаіодночасноякгідронасосавтехнологічномупроцесідистиляції. Іншоюособливістюпропонованоготехнічногорішенняєвикористаннятеплотисонячногонагрівуводиівисокийрівеньрекупераціїтеплотивпроцесідистиляції.

 

Iнноваційні аспекти

Високаекономічнаефективністьзавдякивикористаннювпроцесідистиляціїтеплоти, акумульованоїуводі, таглибокійрекупераціїтеплоти.

Де була представлена технологія

Досліднаустановка

Практичний досвід застосування

Випробування.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
НДДКР
Статус прав інтелектуальної властності: Know-how
Заявка на патент

Умови співпраці:

Тип організації:

Спільне підприємство, ліцензійна угода.

Підтримка, що надається при передачі технічного проєкту:

Авторський супровід.


Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017