Сьогодні: 02 липня 2022 RU UA EN
Про мережу Контакти

Учасники системи

     Архітектура Української інтегрованої системи трансферу технологій (УІСТТ) ґрунтується на використанні адаптованих методологій побудови європейської мережі  ЕEN та російської мережі RTTN.

      Суб’єкти  Української інтегрованої системи трансферу технологій – учасники, партнери, клієнти. Відмінність  між ними полягає в наявності повноважень внесення технологічної інформації на веб-сайт УІСТТ та рівня відповідальності за її зміст.

      Учасники системи УІСТТ –  організації інноваційної інфраструктури, які здійснюють свою діяльність у сфері трансферу технологій,  надають послуги,  спрямовані на виявлення технологічних розробок, що придатні для комерціалізації, виявлення потреб у технологіях або НДДКР, пошук партнерів для науково-технологічного співробітництва, налагодження зв’язків між науковими установами та виробництвом, пошук ринків збуту науково-технологічної продукції.

      Координатор системиДержавне підприємство «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України» (далі – Укртехінформ), яке здійснює оперативне управління Системою та виконує функцію учасника системи у відношенні до своїх клієнтів.

     Учасники УІСТТ проходять обов'язкову процедуру сертифікації для забезпечення надання якісних послуг, здійснення пошуку та поширення технологічної інформації.

     Члени системи інтегровані в УІСТТ як на рівні робочих контактів, так і на рівні методології, стандартів і програмної платформи. Це дозволяє надавати клієнтам послуги у пошуку партнерів для технологічної кооперації не тальки у своєму регіоні, а й  в інших регіонах України та здійснювати обмін інформацією з учасниками інших мереж трансферу технологій, у т.ч. зарубіжних.

      Основні завдання учасників УІСТТ:

  • збір інформації про запропоновані або необхідні технології
  • підготовка технологічних профілів для занесення їх у базу дані ситеми УІСТТ
  • пошук партнерів для реалізації нових національних або міжнародних інноваційних проектів

      Партнери системи УІСТТ – організації інноваційної інфраструктури, незалежно від форми власності, що на постійній або тимчасовій основі надають послуги у галузі науково-технічної експертизи, захисту інтелектуальної власності, менеджменту, маркетингу, консалтингу, рекламної, інформаційної діяльності та інші види послуг у сфері трансферу технологій. Партнер  системи повинен мати спеціалістів заявленого профілю.

      Координатор системи та Партнер  укладають Договір про приєднання Партнера до системи та розробляють Заходи щодо реалізації партнерських відносин.

    Клієнти системи УІСТТ – „продавці” та „покупці” технологій: академічні і галузеві науково-дослідні інститути, університети, компанії малого, середнього та великого бізнесу будь-якої форми власності, приватні особи, що здійснюють просування технологічної інформації та пошук технологічних партнерів.

    Клієнтом системи може стати будь-яка фізична або юридична особа, що заповнила і надіслала до організації – учаснику УІСТТ технологічний профіль для розміщення його на веб-сайті Системи.

  

 

Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017