Today: 01 March 2021 RU UA EN
About Contacts
Become a member of Ukrainian integrated system of technology transfer Publish technological profile
Technologies

Reliable high-performance switching power supply

Індентифікаційний номер: П28 Offers
Опубліковано: 13 September 2018 Кінцева дата: 10 January 2023
Країна: Україна

Новий напрямок в області розробки імпульсних джерел вторинного електроживлення (ДВЕЖ), засноване на використанні сучасних високочастотних аморфних сплавів з прямокутною петлею гістерезису. Дозволяє реалізувати високоефективні надійні багатоканальні імпульсні ДВЕЖ з рівноцінними і незалежними вихідними каналами. Альтернативних методів побудови таких ДВЕЖ у світовій практиці на сьогоднішній день не існує.


Ключові слова:

Стабілізатор напруги, коефіцієнт корисної дії, багатоканальне джерело живлення, надійність, питома потужність.


Опис пропозиції

Багатоканальні імпульсні ДВЕЖ з рівноцінними і незалежними вихідними каналами характеризуються високою якістю вихідних напруг, 100% діапазоном зміни струмів навантаження, високим рівнем надійності і питомих показників, дуже високим рівнем динамічних характеристик (повністю відсутні перерегулювання в перехідних режимах), низьким рівнем електромагнітних перешкод і собівартості. Накопичено пріоритетний багаторічний (25 років) досвід розробки багатоканальних імпульсних ДВЕЖ для різних сфер застосування-космос, медицина, авіація, атомна енергетика, зварювання, зв'язок, транспорт, інформаційні технології та ін.
Основні технічні дані багатоканальних ДВЕЖ:
- Електромагнітна сумісність і електробезпека відповідають вимогам міжнародних стандартів до комп'ютерної та медичній техніці
- Широкий діапазон конструктивних варіацій
- Паралельна робота вихідних каналів або окремих ДВЕЖ
- Дистанційне керування по оптичних каналах зв'язку.

Тип технології

Конструкція

Сфера застосування

Космос, медицина, авіація, атомна енергетика, зварювання, зв'язок, транспорт, інформаційні технології.

Iнноваційні аспекти

Порівняльний аналіз ДВЕЖ на основі МК з ДВЕЖ на основі ТК.
Переваги ДВЕЖ на основі ІСН на МК визначаються саме перевагами МК і в порівнянні з транзисторними аналогами вони наступні:
- можливість реалізації багатоканальних ДВЕЖ з рівноцінними і незалежними вихідними каналами з 100% діапазоном зміни струму навантаження;
- допускають широкий діапазон зміни вхідної напруги;
- висока питома потужність;
- висока якість вихідних напруг (відсутні високочастотні піки і низькочастотна складова);
- високі динамічні характеристики;
- висока ефективність;
- низька собівартість (в кілька разів дешевше);
- висока радіаційна і механічна стійкість;
- вище надійність як за рахунок фізичної природи МК, так і суттєвого спрощення схемотехнічних рішень;
- високий рівень уніфікації - можливість використання одного типорозміру МК і одних і тих же схемотехнічних рішень для реалізації ДВЕЖ в широкому діапазоні зміни вихідних параметрів.

Поточна стадія: Впроваджено
Статус прав інтелектуальної властності:

Умови співпраці:

Тип організації:

Автори зацікавлені у спільній діяльності на договірній основі, можлива технічна кооперація та адаптація до вимог замовника.

Регіони: Азія
Африка
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ES Ukrtechinform 2017