Today: 01 March 2021 RU UA EN
About Contacts
Become a member of Ukrainian integrated system of technology transfer Publish technological profile
Technologies

The technology of closed water systems in textile factories.

Індентифікаційний номер: П51 Offers
Опубліковано: 24 September 2012 Кінцева дата: 05 May 2023
Країна: Україна

Технологія фарбування активними барвниками передбачає багатократне використання очищених стічних вод у технологічному процесі. Спосіб очищення стічних вод забезпечує видалення активних барвників і неорганічних сполук.


Ключові слова:

Очищення, стічні води, барвники


Опис пропозиції

Розроблена технологія очищення стічних вод включає три стадії обробки і забезпечує видалення активних барвників і неорганічних сполук. Багатостадійна очистка стоків виключає водопідготовку при поверненні очищених стічних вод у технологічний процес, зокрема для фарбування текстильних матеріалів.
Багаторазове використання водних ресурсів дозволяє не тільки значно скоротити обсяги водоспоживання текстильних підприємств, але і значно знизити потрапляння шкідливих речовин у навколишнє середовище.
Замкнута технологія водовикористання дозволяє значно скоротити кількість споживаної води, виключити стадію пом'якшення води, знизити вмісту хлоридів, сульфатів і кальцію.
Застосування замкнутих систем водоспоживання знижує витрати на придбання водних ресурсів, очищення стічних вод, а також обмежує попадання шкідливих речовин в навколишнє середовище.
Розроблена технологія очищення передбачає повернення очищених стічних вод у виробництво, забезпечуючи тим самим замкнутість системи.

Тип технології

Процес

Сфера застосування

Текстильна промисловість

Iнноваційні аспекти

Очищення стічних вод відбувається в три етапи:
I етап: очищення від активних барвників на аніонітових фільтрах.
II - III етапи: видалення неорганічних сполук на аніонітових і катіонітових фільтрах.
Після процесу очищення очищені стічні води повертаються в замкнутий цикл водоспоживання.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав інтелектуальної властності:

Умови співпраці:

Тип організації:

Можливі подальша спільна розробка, випробування для нових застосувань, адаптація до вимог замовника.

Регіони: Азія
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ES Ukrtechinform 2017