Сьогодні: 02 липня 2022 RU UA EN
Про мережу Контакти

Активна участь місцевої влади у формуванні та використанні інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності – необхідна умова створення інноваційного клімату у регіонах.

16 липня 2013

    12 липня 2013 року на базі Житомирського центру науки, інновацій та інформатизації відбувся науково-практичний семінар на тему: «Актуалізація регіонального сегменту державної інноваційної інформаційної інфраструктури для супроводження процесів інтеграції науки з промисловою та соціально-економічною сферами». У роботі семінару взяли участь перший заступник Голови Держінформнауки України Борис Гриньов, заступник голови - керівник апарату Житомирської обласної державної адміністрації  Олександр Никитюк, керівники відповідних структурних підрозділів Держінформнауки, директор департаменту  економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Зінаїда Янченко, директори підпорядкованих Держінформнауки України регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, центрів та відділів науково-технічної інформації вищих навчальних закладів. Учасники семiнару обговорили стан i перспективи розвитку системи науково-технiчноiї iнформацii, а також роль центрiв науки, iнновацiй та iнформатизацii в iнформацiйно-аналiтичному забезпеченнi реалiзацii iнновацiйноi полiтики та проведеннi монiторингу iнновацiйної складовоi нацiональноi економiки.
    Пiд час семiнару була вiдзначена успiшна спiвпраця Житомирськоi обласної державної адмiнiстрацii й Житомирського центру науки, iнновацiй та iнформатизацii. Зокрема, за пiдтримки ОДА сформовано базу даних iнновацiйних пiдприємств областi та iх перспективних проектiв. При ЦНII постiйно працює демонстрацiйний центр, який iнформує про iнновацiйний потенцiал регiону. На базi центру також проводяться конференцii, семiнари та робочi зустрiчi. Крiм того, завдяки роботi ЦНII, iнновацiйнi підприємства областi активно спiвпрацюють з Держiнформнауки. Так, проекти двох з них за результатами конкурсного вiдбору включено до державного замовлення на розробку новiтнiх технологiй.
    Учасники семiнару дiйшли висновку про необхiднiсть активiзацii дiяльностi регiональних центрiв науки, iнновацiй та iнформатизацii щодо роботи з мiсцевими органами влади. Також визнано актуальним завдання щодо об'єднання регiональних iнформацiйних ресурсiв у єдину електронну iнформацiйно-аналiтичну систему, робота якої сприятиме встановленню взaємодii мiж науковими суб'єктами та малим i середнiм бiзнесом.

Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017