Сьогодні: 13 червня 2021 RU UA EN
Про мережу Контакти
Стати учасником Української інтегрованої системи трансферу технологій Як розмістити запит/пропозицію
Технології

Технологія виготовлення деталей для надефективних трибосистем на основі компресійно-вакуумної теорії тертя.

Індентифікаційний номер: П27 Пропозиції
Опубліковано: 13 вересня 2018 Кінцева дата: 10 січня 2024
Країна: Україна

Розроблена нова компресійно-вакуумна теорія про динамічні процеси в граничних шарах трибосистем, котороя покладена в основу розробок нових технологій виготовлення деталей, конструкцій і методів створення надефективних трибосистем.


Ключові слова:

Нова теорія тертя, граничні шари, розрідження, стискання, зношування, двофазні мастила і масла, мікро-і наногеометрія поверхонь


Опис пропозиції

Компресійно-вакуумна теорія тертя - теорія про динамічні процеси в граничних шарах трибосистем, яка покладена в основу розробок нових технологій виготовлення деталей, конструкцій, і методів створення надефективних трибосистем.
Розробка включає в себе:
• лабораторні дослідження та моделювання процесів тертя із залученням сучасної контрольно-вимірювальної техніки:
- Лазерний диференційно-фазовий скануючий мікроскоп-профілометр (ЛДФСМП;
- Растровий електронний мікроскоп РЕМ-106І;
- Випробувально-вимірювальний аналітичний трибологічних комплекс НАУ-01;
- Лабораторні прилади з оптичними каналами знімання інформації АСБ-01 і АСБ-02 та ін.
• дослідження впливу агрегатного стану мастильної середовища, експериментальна оптимізація процентного вмісту і хімічного складу для виробництва високоефективних багатофазних мастильних матеріалів;
• розробка технологій виготовлення і виробництва багатофазних високоефективних мастильних матеріалів та їх впровадження у виробництво;
• експериментальна розробка, моделювання, лабораторна апробація та впровадження технологій створення високоефективної 3D мікрогеометрії поверхонь тертя;
• є ряд інших напрямків, заснованих на принципово нових положеннях компресійно-вакуумної теорії тертя.

Тип технології

Процес

Сфера застосування

- На підприємствах нафтопереробної промисловості при виготовленні серійних масел і мастил; - У конструкторських бюро на машинобудівних підприємствах при проектуванні та серійному виробництві шляхом створення певних 3D конфігурацій робочих поверхонь.

Iнноваційні аспекти

Інноваційні аспекти та переваги: Використання розроблених технологій по створенню і впровадженню високоефективних трибосистем дозволить підвищити безпеку руху на транспорті, в тому числі безпеку польотів, істотно збільшити довговічність вузлів тертя, їх міжремонтний ресурс, надійність і безвідмовність техніки в цілому.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав інтелектуальної властності: Know-how

Умови співпраці:

Тип організації:

Автори володіють ексклюзивним право (exclusive rights) на розробку, секретами виробництва (know-how), мають патенти України. Автори зацікавлені у спільній подальшій розробці, технічної кооперації, впровадженні даної технології, випробуванні для нових застосувань, а також адаптації до вимог замовника.

Регіони: Азія
Африка
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа
Тип співпраці:

Технічна кооперація, спільна подальша розробка, випробування нових застосувань, адаптація до вимог замовника.


Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017