Сьогодні: 18 червня 2021 RU UA EN
Про мережу Контакти
Стати учасником Української інтегрованої системи трансферу технологій Як розмістити запит/пропозицію
Технології

Біотехнології in vitro отримання цінного селекційного матеріалу ячменю і пшениці.

Індентифікаційний номер: П10 Пропозиції
Опубліковано: 12 вересня 2012 Кінцева дата: 06 лютого 2023
Країна: Україна

Пропонується метод поліпшення комплексу господарсько цінних ознак хлібних злаків шляхом збагачення їх генофонду за рахунок диких споріднених видів. Віддалена гібридизація - дієвий метод створення принципово нових форм, які об'єднують цінні ознаки культурних і дикорослих видів. Використання методу культури пильників дозволить стабілізувати отримані гібридні форми і отримати гомозиготні лінії. Застосування даних біотехнологій забезпечить новий високоефективний рівень селекційних робіт при створенні сортів, стійких до біотичних і абіотичних факторів.


Ключові слова:

Культура in vitro, біотехнологія, зернові


Опис пропозиції

Поліпшення комплексу господарсько цінних ознак хлібних злаків можливо шляхом збагачення їх генофонду за рахунок диких споріднених видів. Віддалена гібридизація - дієвий метод створення принципово нових форм, які об'єднують цінні ознаки культурних і дикорослих видів. Використання методу культури пильників дозволить стабілізувати отримані гібридні форми і отримати гомозиготні лінії. Застосування даних біотехнологій забезпечить новий високоефективний рівень селекційних робіт при створенні сортів, стійких до біотичних і абіотичних факторів.

      Зменшення генетичного різноманіття культурних рослин призводить до необхідності використовувати дикорослі види в якості донорів цінних ознак. Отримання віддалених гібридів ячменю і пшениці, стійких до біотичних і абіотичних факторів, засноване на застосуванні методів культури in vitro, які використовуються разом з методами традиційної селекції для подолання прогамной і постгамной несумісності при віддаленій гібридизації м'якої пшениці з формою Aegіlops tauschii та ярого ячменю з Hordeum spontaneum . Для отримання лінійного (гомозиготного) матеріалу віддалених гібридів проводять гомозіготаціі гібридів F2 і F3 в культурі пиляків, що значно скорочує термін отримання нових джерел стійкості, зокрема, до посухи і грибним хворобам, шляхом інтрогресії цих ознак від дикорослих форм.

Тип технології

Матеріал
Процес

Сфера застосування

- Створення лінійних сортів ячменю і пшениці із заданими ознаками; - Біотехнологічне забезпечення селекційного процесу, насінництва пшениці та ячменю; - Отримання нових форм, які об'єднують цінні ознаки культурних та диких видів.

Iнноваційні аспекти

Інноваційні аспекти та переваги:
       Інтрогресії генів стійкості та інших цінних ознак від диких родичів пшениці та ячменю. Можливість подолання прогамной і постгамной несумісності, що дозволяє використовувати в якості донорів необхідних ознак диких родичів пшениці та ячменю. Значне скорочення терміну створення сорту. Отримання лінійного (нерозщеплюваних) селекційного матеріалу з необхідними ознаками.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав інтелектуальної властності: Заявка на патент

Умови співпраці:

Тип організації:

Автори зацікавлені в подальшій спільній розробці та технічній кооперації.

Регіони: Азія
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017