Today: 13 June 2021 RU UA EN
About Contacts
Become a member of Ukrainian integrated system of technology transfer Publish technological profile
Technologies

A new biotechnology for solid waste landfills, cleaning toxic leachate and methane production

Індентифікаційний номер: П7 Offers
Опубліковано: 12 September 2012 Кінцева дата: 06 May 2024
Країна: Україна

Сучасний метод знешкодження побутових відходів звалищ, який включає довготривалу утилізацію відходів в частково ізольованих геологічних формаціях, утилізацію відходів в «регульованих» звалищах, утилізацію відходів шляхом спалювання і мікробної переробки.


Ключові слова:

Утилізація твердих харчових відходів, побутових звалищ, біометан, біоводень.


Опис пропозиції

Одним із способів утилізації твердих відходів, у тому числі харчових, є мікробіологічний. Він полягає у використанні культур мікроорганізмів, які здійснюють деструкцію органічних речовин. Однак, цей спосіб має суттєві недоліки. Перш за все, він передбачає такий складний етап, як нарощування біомаси мікроорганізмів, яка після використання підлягає утилізації та дезінфекції. Технології є дорогими і недостатньо ефективними.
     Принципова новизна нашого підходу полягає в цілеспрямованої, керованої регуляції мікробного метаболізму сінтрофних асоціацій для швидкої і ефективної деструкції твердих харчових відходів до метану, вуглекислого газу і води. Ефективна деструкція органічних речовин досягається за рахунок застосування регуляторів мікробного метаболізму (РММ) для прискорення зброджування твердих харчових відходів. При деструкції твердих харчових відходів в анаеробних умовах близько 90% вуглецю органічних сполук перетворюються в СН4 і СО2, низькомолекулярні спирти і жирні кислоти, і тільки 10% - в мікробну біомасу. У газовій фазі концентрація метану, цінного енергоносія, досягає 50-60%. РММ є нетоксичними сполуками, які забезпечують керований, ефективний зсув метаболізму бактерій в бік утворення зазначених кінцевих продуктів і в десятки разів прискорюють процес деструкції. РММ діють за принципом «селективного тиску», тобто забезпечують розвиток саме тих мікроорганізмів, які швидко зброджують полімерні сполуки до нетоксичних продуктів. Технологія також дозволяє швидко і ефективно очистити токсичний фільтрат звалищ. Запропонована нами РММ-біотехнологія органічно поєднує переваги та позитивні механізми існуючих природоохоронних технологій і в той же час позбавлена притаманних їм недоліків.

Тип технології

Процес

Сфера застосування

РММ-біотехнологія підходить для локальної утилізації харчових відходів у місцях постійного або тимчасового перебування людей, а також може бути застосована для прискореної деструкції харчових відходів, які накопичуються у великій кількості на звалищах (полігонах). Вона може бути використана в таких галузях, як: - Екологічна промисловість: знешкодження побутових відходів і очищення фільтрату побутових звалищ мегаполісів, малих міст, селищ міського типу і сіл; - Харчова промисловість: • переробка і знешкодження кулінарних та інших харчових відходів в містах, тимчасових місцях перебування людини (табори, науково-дослідні станції тощо); • утилізація твердих відходів харчових виробництв (цукрові, консервні заводи, виробництво чіпсів та ін).

Iнноваційні аспекти

Принципова новизна нашого підходу полягає в цілеспрямованої, керованої регуляції мікробного метаболізму сінтрофних асоціацій для швидкої і ефективної деструкції твердих харчових відходів до метану, вуглекислого газу і води. Ефективна деструкція органічних речовин досягається за рахунок застосування регуляторів мікробного метаболізму (РММ) для прискорення зброджування твердих харчових відходів. При деструкції твердих харчових відходів в анаеробних умовах близько 90% вуглецю органічних сполук перетворюються в СН4 і СО2, низькомолекулярні спирти і жирні кислоти, і тільки 10% - в мікробну біомасу. У газовій фазі концентрація метану, цінного енергоносія, досягає 50-60%.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав інтелектуальної властності:

Умови співпраці:

Тип організації:

Можливі технічна кооперація, випробування для нових застосувань та адаптація до вимог замовника.

Регіони: Азія
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ES Ukrtechinform 2017