Today: 27 July 2021 RU UA EN
About Contacts
Become a member of Ukrainian integrated system of technology transfer Publish technological profile
Technologies

Molecular biotechnology assessment and control agronomically important traits of crops

Індентифікаційний номер: П9 Offers
Опубліковано: 12 September 2012 Кінцева дата: 06 April 2023
Країна: Україна

На основі аналізу молекулярно-генетичного поліморфізму геномів зернових культур розроблені системи молекулярних маркерів генів, контролюючих агрономічно важливі ознаки. Молекулярні біотехнології необхідні для оцінки генетичних ресурсів, відбору зразків з цільовими генами, «пірамідіювання» генів. Впровадження в селекційний процес створення сортів пшениці, ячменю, кукурудзи, рису молекулярних біотехнологій відбору за маркерами (Marker Assisted Selection) скоротить матеріальні витрати, терміни створення сорту, підвищить ефективність селекції.


Ключові слова:

Молекулярні маркери, біотехнологія, зернові


Опис пропозиції

На основі аналізу молекулярно-генетичного поліморфізму геномів зернових культур розроблені системи молекулярних маркерів генів, контролюючих агрономічно важливі ознаки. Молекулярні біотехнології необхідні для оцінки генетичних ресурсів, відбору зразків з цільовими генами, «пірамідіювання» генів. Впровадження в селекційний процес створення сортів пшениці, ячменю, кукурудзи, рису молекулярних біотехнологій відбору за маркерами (Marker Assisted Selection) скоротить матеріальні витрати, терміни створення сорту, підвищить ефективність селекції.
     Використання молекулярних маркерів генів агрономічно важливих ознак дає можливість відібрати рослини з необхідними генами або їх алелями на ранніх етапах селекції, що значно скорочує аналізовану вибірку і значно підвищує ефективність селекційного. Покоління маркерів, отриманих за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), задовольняє умовам експрес-скринінгу великого обсягу зразків.
Проведено ПЛР-аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму геномів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, рису і отримані системи ДНК-маркерів основних агрономічно значущих генів, а саме: стійкості до фітопатогенів (листовий, жовтої, стеблової іржі, твердої головне і борошнистої роси пшениці, кореневої гнилі кукурудзи, вовчка соняшнику, пірікуляріозу рису), короткостебловості, тривалості яровізаційної потреби, чутливості до фотоперіоду пшениці; низькотемпературна чутливість, активність β-амілази в зерні ячменю.

Тип технології

Процес

Сфера застосування

- Оцінка існуючого генофонду зернових щодо наявності генів агрономічно важливих ознак та відбір джерел цільових генів. - Створення сортів з генами необхідних ознак за короткий час. - Пірамідіювання цільових генів в одному генотипі.

Технічні та економічні переваги

Аналіз складається з етапів виділення ДНК з рослинного матеріалу (зерно, проросток, лист тощо), оцінки якості та кількості виділеної ДНК, ампліфікації ДНК за допомогою полімеразної ланцюгової реакції з різними типами праймерів, поділу продуктів ампліфікації гель-електрофорезом, біоінформативної обробки результатів

Iнноваційні аспекти

Інноваційні аспекти та переваги
Експрес-діагностика генетично детермінованої стійкості до фітопатогенів та інших агрономічно важливих ознак, цілеспрямований відбір генотипів з генами необхідних ознак на ранніх етапах селекції, аналіз незначної кількості рослинного матеріалу на будь-якій стадії онтогенезу, відсутність впливу еколого-географічних і кліматичних умов.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав інтелектуальної властності:

Умови співпраці:

Тип організації:

Автори зацікавлені в подальшій спільній розробці та технічній кооперації.

Регіони: Азія
Африка
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ES Ukrtechinform 2017