Today: 27 July 2021 RU UA EN
About Contacts
Become a member of Ukrainian integrated system of technology transfer Publish technological profile
Technologies

Frequency Meter physical quantities.

Індентифікаційний номер: П45 Offers
Опубліковано: 17 September 2012 Кінцева дата: 06 February 2024
Країна: Україна

Мультиметр для вимірювання температури, тиску, вологості, індукції магнітного поля, освітленості та концентрації горючих газів з частотним виходом являє собою новий клас "інтелектуальних" радіовимірювальних приладів, принцип роботи яких базується на використанні залежності реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором від дії зовнішніх фізичних величин . Використання цього принципу дозволило отримати пристрій за інтегральною технологією, підвищити завадостійкість і швидкодію, точність і чутливість, розширити діапазон вимірюваних величин, поліпшити надійність, отримати можливість безпосередньої передачі інформації на великі відстані


Ключові слова:

мікроелектронних перетворювачів, частота, магнітне поле, тиск, вологість, концентрація газу, температура, освітленість, негативний опір


Опис пропозиції

Мультиметр для вимірювання температури, тиску, вологості, індукції магнітного поля, освітленості та концентрації горючих газів з частотним виходом являє собою новий клас "інтелектуальних" радіовимірювальних приладів, принцип роботи яких базується на використанні залежності реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором від дії зовнішніх фізичних величин . Використання цього принципу дозволило отримати пристрій за інтегральною технологією, підвищити завадостійкість і швидкодію, точність і чутливість, розширити діапазон вимірюваних величин, поліпшити надійність, отримати можливість безпосередньої передачі інформації на великі відстані.
     Фізичні величини, такі як температура, індукція магнітного поля, оптичне випромінювання, тиск, концентрація газу, вологість перетворюються в частотний сигнал в автогенераторного пристрої, далі частотний сигнал надходить у мікропроцесорний пристрій, де обробляє і передається на індикаторний прилад у вигляді виміряної величини або частоти. Також є можливість підключення до персонального комп'ютера через порт USB 2.0. Використання частоти як інформативного параметра дозволяє уникнути застосування підсилювальних пристроїв і аналого-цифрових перетворювачів при обробці інформації, що знижує собівартість систем контролю і управління.

Тип технології

Конструкція

Сфера застосування

Пристрій може бути використано в авіаційно-космічній техніці, хімічній промисловості, автомобільному та залізничному транспорті, сільському господарстві, медицині, моніторингу навколишнього середовища.

Технічні та економічні переваги

У порівнянні з існуючими пристроями, розроблений прилад має широкий спектр вимірювання фізичних величин на основі одного приладу, має чутливість в 2,5 рази краще існуючих, виготовляється за інтегральною технологією і значно дешевше

Поточна стадія: Макетний зразок
Статус прав інтелектуальної властності:

Умови співпраці:

Тип організації:

Ліцензійна угода. Технічна кооперація. Спільна подальша розробка

Регіони: Азія
Країни СНД
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ES Ukrtechinform 2017