Today: 13 June 2021 RU UA EN
About Contacts
Become a member of Ukrainian integrated system of technology transfer Publish technological profile
Technologies

Automated resource-saving technological complex complete treatment of textile packages individually process cycle

Індентифікаційний номер: П56 Offers
Опубліковано: 26 September 2012 Кінцева дата: 05 February 2023
Країна: Україна

Комплекс розроблений для текстильної промисловості, і застосовується для рідинної обробки (фарбування, білення, відварки та ін) і сушки ниток в пакуваннях. Кожне пакування піддають повному циклу обробки окремо. Це дозволяє в умовах повної автоматизації гарантувати якість обробки кожного пакування, довільно вибирати колір фарбування кожного наступного пакування, виключити непродуктивні втрати і мінімізувати витрату енергоресурсів


Ключові слова:

ресурсозбереження, технологічний комплекс, пакування перехресного намотування, пряжофарбування, рідинна обробка, інтенсифікація, індивідуальний технологічний цикл.


Опис пропозиції

У запропонованому принципово новому технологічному комплексі повну обробку кожного пакування проводять в окремому технологічному циклі, що включає всі операції рідинної обробки і сушіння. Завдяки цьому стає можливою фізична інтенсифікація і повний контроль над обробкою кожного пакування. Для цього служить принципово нова система управління технологічним процесом за всіма основними технологічними параметрами. Мінімальний час обробки і витрат ресурсів забезпечує інтенсифікація процесів за рахунок комплексного використання відцентрових сил, імпульсного нагріву, вакууму, а також наднизького модуля ванни 1:1. У полі відцентрових сил відбувається перерозподіл і зменшення міжшарових тисків тіла пакування, сприятливе для рідинної обробки. Одночасно поле відцентрових сил є рушійною силою для циркуляції обробного розчину через тіло пакування. Імпульсний нагрів мікрохвильовим електромагнітним випромінюванням розчину в структурі пакування дозволяє виключити непродуктивні втрати енергоресурсів. Вакуумування і наднизький модуль ванни забезпечують якість обробки і дозволяють скоротити час обробки. Сушку тіла пакування здійснюють одночасним впливом відцентрових сил, електромагнітного випромінювання і вакууму. Запропонована технологія є гнучкою, так як дозволяє кожне наступне пакування забарвлювати в довільно вибраний колір

Тип технології

Процес

Сфера застосування

Потенційні сфери застосування - всі малі підприємства, для яких існуючі технології пряжофарбування недоступні через високу вартість обладнання та виробничого приміщення, а також, мобільні станції обробки ниток в пакуваннях для фермерських господарств.

Iнноваційні аспекти

Принципова новизна запропонованої технології полягає в тому, що кожне пакування піддають повній обробці в окремому технологічному циклі. Це дозволяє, з одного боку, використовувати всі види інтенсифікуючих впливів, а, з іншого, - цілком контролювати технологічний процес. В результаті забезпечується гарантована якість обробки кожного пакування, довільний вибір параметрів обробки кожного наступного пакування, виключення непродуктивних втрат і мінімально необхідні витрати ресурсів.

       Технологічний комплекс має також принципово нову розвинену систему автоматизації управління, що відкриває перспективу його використання в безлюдному режимі.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Макетний зразок
Статус прав інтелектуальної властності:

Умови співпраці:

Тип організації:

Розробники готові до технічної кооперації або подальшої спільної розробки

Регіони: Азія
Африка
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ES Ukrtechinform 2017