Сьогодні: 28 травня 2020 RU UA EN
Про мережу Контакти
Стати учасником Української інтегрованої системи трансферу технологій Як розмістити запит/пропозицію
Технології

Мікробна біотехнологія очищення стічних вод від ароматичних сполук

Індентифікаційний номер: П19 Пропозиції
Опубліковано: 12 вересня 2012 Кінцева дата: 06 лютого 2020
Країна: Україна

Створена промислова природоохоронна біотехнологія, яка дозволяє здійснювати анаеробну деструкцію широкого спектру токсичних ароматичних сполук до метану (енергоносія).


Ключові слова:

Біотехнологія, енергоносії, утилізація біомаси, очищення промислових стічних вод.


Опис пропозиції

Термодинамічне прогнозування взаємодії мікробних асоціацій з органічними ксенобіотиками свідчить про принципову можливість використання ароматичних сполук мікроорганізмами в якості неспецифічних термінальних акцепторів електронів. В анаеробних умовах мікроорганізми використовують органічні субстрати як донори електронів і відновлюють ароматичне кільце з подальшою його деструкцією і утворенням С6-вмісних жирних кислот і спиртів.
Відновлювальна трансформація бензольного кільця до циклогексанолу є ключовим етапом підготовчого метаболізму токсичних ароматичних похідних. В результаті утворюються нетоксичні і легко засвоювані мікроорганізмами жирні кислоти і спирти. Далі вони зброджуються метаногенами асоціаціями з утворенням СН4 і СО2.
Таким чином, відновлення ароматичних похідних, які мікроорганізми використовують як неспецифічні акцептори електронів, дозволяє зброджувати широкий спектр екологічно небезпечних і токсичних ароматичних сполук (фенол, анілінові барвники, нітроароматичні і хлорароматичні сполуки, і т.д.). Кінцевим продуктом їх руйнування є метан - цінний енергоносій.

Тип технології

Процес

Сфера застосування

Промисловість

Iнноваційні аспекти

Препарат володіє наступними властивостями:
1. Дискретність. Гранули препарату стійкі у водних розчинах («ноу-хау»), і 2-3 роки зберігають свою структуру. Тому гранули легко можна відокремити від водної фази декантірованіем.
2. Універсальність. До складу препарату входять мікробні сінтрофние асоціації з широким «метаболічним» діапазоном дії.
3. Повна автономність. До складу препарату входять всі сполуки, необхідні для тривалого й ефективного використання гранул (регулятори мікробного метаболізму, джерела вуглецю і енергії, і т.д.). Тому мікроорганізми гранульованого мікробного препарату не залежать від складу стічної води, і препарат повністю автономний в роботі.
4. Технологічність. Технології на основі гранульованого мікробного препарату не вимагають якої-небудь підготовки стічної води (внесення джерел вуглецю, азоту, фосфору, і т.д.). Дискретність гранул дозволяє легко відокремити з від стоку декантірованіем, висушити і утилізувати спалюванням.
5. Економічність і рентабельність. Для виготовлення гранул використовуються екологічно небезпечні відходи, які самі потребують знешкодження (біомаса великотоннажних мікробіологічних виробництв, гній, послід, харчові відходи і т.д.). Енерговитрати для виготовлення препарату мінімальні. Внаслідок цього препарат має малу собівартість.

Поточна стадія: Є результати експериментальних досліджень
Статус прав інтелектуальної властності: Know-how

Умови співпраці:

Тип організації:

Можливі технічна кооперація, випробування для нових застосувань та адаптація до вимог замовника.

Регіони: Азія
Африка
Країни СНД
Південна Америка
Північна Америка
Східна Європа
Центральна Європа

Copyright (c) ДП "Укртехінформ" 2017